Enrolment – Ghi Danh 2024

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm nhận ghi danh cho các em từ lớp Mầm Non-Mẫu Giáo đến VCE cho năm học 2024.

Hình thức ghi danh

Xin phụ huynh vui lòng ghi danh online tại đây:

Mọi chi tiết xin liên lạc trực tiếp tại trường:

Địa chỉ: 442-448 Springvale Road, Springvale South 3172 VIC

Thứ bảy: 9.00am – 5.00pm

Email: info@hoanghiemvls.vic.edu.au