Principal’s Message

Trường Việt Ngữ Hoa Nghiêm là một tổ chức bất vụ lợi (non-profit organisation). Mục đích chính của trường là giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam tại Úc. Trường là một cơ sở giúp các em có cơ hội học hỏi và hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa truyền thống Việt Nam. Hơn nữa, trường còn là một trung tâm giúp các em phát huy các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, trường cũng khuyến khích cho các em tham gia các chương trình văn nghệ trong các dịp lễ như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Lễ Phật Đản và Lễ Vu Lan.